วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม 
โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ภายในปี  พ.ศ.2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น